Výpověď smlouvy Chytré karty DPMD, kterou jste obdrželi 31.1.2018, se týká pouze platební funkce karty; dopravní časový kupón zůstává v platnosti i nadále!

Na míru
S možností dotisku loga obchodního partnera nebo individuálního designu
Dobíjitelná
Hromadně na dálku, nebo v hotovosti i online
Bezpečná
Placení je omezeno pouze do výše zůstatku na kartě
Univerzální
Jako odměna nebo dárek pro placení v obchodech i na internetu

O kartě Waletka

Karta Waletka je univerzální dobíjecí Mastercard platební karta s možností individuálního designu pro obchodní partnery. Základní vlastnosti karty:

 • Karta se aktivuje pomocí internetového samoobslužného portálu
 • Kartu lze dobíjet (na dálku a to buď hromadně nebo individuálně, v hotovosti na SAZKA terminálech, bankovním převodem, online pomocí jiné platební karty s technologií 3D Secure)
 • Kartu lze používat pro nákupy v obchodech/na internetu v síti Mastercard
 • Karta umožňuje bezkontaktní platby (NFC)
 • Kartu lze použít pro výběry z bankomatu (pouze po zákonném ověření držitele karty)
 • Obsluha karty (kontrola zůstatku, přehled historie plateb a online dobíjení z jiné platební karty) probíhá pomocí internetové samoobsluhy
 • Karta je platná po dobu 3 let

Více o kartě Waletka na www.waletka.cz

Výhody karty

 • Jednoduchá aktivace
 • Široká škála využití
 • Různé způsoby dobití
 • Bezpečné placení
 • Online kontrola

Časté dotazy

Dobíjecí platební karta Waletka Vám umožní jednoduchý a bezpečný způsob plateb za drobnosti každodenního života. Užijte si bezpečného pohodlí a plaťte pouze do výše nabitého zůstatku na kartě v obchodech i na internetu v rozsáhlé akceptační síti Mastercard v celé České republice a zahraničí.

 

! Před prvním použitím je nutné kartu Waletka aktivovat na internetových stránkách www.waletka.cz

Před prvním použitím si kartu Waletka aktivujte na stránkách www.waletka.cz v sekci aktivace.

Pro aktivaci si připravte svoji kartu, přiložený dopis s aktivačním kódem a svůj mobilní telefon.

Aktivace probíhá ve třech krocích:

1)  identifikace platební karty a zadání aktivačního kódu (kód je uveden v dopisu společně s PIN kódem)

2)  vyplnění kontaktních údajů (jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa + email) a  telefonního čísla, které je ověřeno SMS zprávou

3)  volba hesla do internetové samoobsluhy

Díky aktivaci budete moci kartu používat a zároveň budete mít přístup do internetové samoobsluhy, kde získáte:
• přehled o platbách a zůstatku na kartě
• možnost úprav limitů a povolených plateb
• možnost okamžitě dobít kartu z jiné platební karty
• možnost změnit PIN kód
• a další funkce

Platba nebo výběr hotovosti z bankomatu pomocí dobíjecí karty Waletka probíhá bezpečně zadáním PIN kódu. PIN naleznete na bezpečnostní nálepce v dolní části dopisu, který je součástí balení karty. Po přečtení PIN kódu a jeho zapamatování doporučujeme tento dopis uschovat na bezpečném místě, protože údaje v něm uvedené budete potřebovat mimo jiné i při komunikaci se zákaznickou linkou a pro další důležité úkony s kartou.

! Výběry z bankomatu jsou možné jen pro zákaznickou úroveň Aktivovaná karta s maximálními limity

Aktivace a vedení dobíjecí platební karty je zdarma, stejně jako veškeré platby v obchodě i na internetu. Informace o poplatcích spojených s používáním karty naleznete na internetových stránkách www.waletka.cz v sekci ceník. 

Dobíjecí platební karta Waletka má tři možné zákaznické úrovně limitů. Vše o limitech naleznete v sekci Limity

Od 1.1.2017 je možné využít navýšení limitů až na 350 000 Kč ročně, zároveň budou aktivovány zahraniční platby a možnost výběru hotovosti v bankomatech a to na základě zákonného ověření držitele karty nebo jeho zákonného zástupce.

K ověření budete potřebovat:

1. vaši kartu Waletka  
2. kvalitní fotokopii nebo sken občanského průkazu – obě strany
3. kvalitní fotokopii nebo sken druhého osobního dokladu. Akceptujeme řidičský průkaz, pas nebo rodný list. V případě, že je držitelem karty Waletka osoba mladší 18 let, požadujeme také osobní doklady zákonného zástupce.
4. fotokopii nebo sken dokladu prokazujícího vlastnictví vašeho bankovního účtu. Akceptujeme výpis z účtu, potvrzení od banky, u které je účet veden nebo smlouvu o vedení účtu. Pokud je držitel nezletilá osoba, požadujeme doklad o vlastnictví bankovního účtu vedeného na jeho zákonného zástupce.
5. vyplnit krátký dotazník o původu a účelu ukládaných finančních prostředků, který vám bude zaslán poté, co požádáte o zákonné ověření na Váš e-mail.
6. odeslat z výše uvedeného bankovního účtu platbu ve výši 1 Kč na účet karty Waletka 6020808602/0800 s Variabilním symbolem = devíti místním číslem, které je uvedené na zadní straně karty.

Celý postup KROK ZA KROKEM  


1. KROK – jděte na stránky www.cardmin.cz a v sekci Kontakty vyplňte osobní údaje do Kontaktního formuláře a uveďte, že žádáte o zákonné ověření za účelem navýšení limitů na úroveň Aktivovaná karta s maximálními limity. Obratem Vám budou zaslány instrukce s přílohou, co je nutné vyplnit a zaslat zpět.

2. KROK – Pečlivě si projděte postup, který Vám byl zaslán na Váš e-mail. Pořiďte si kvalitní fotokopie nebo skeny dvou osobních dokladů, dokladu prokazujícího vlastnictví vašeho bankovního účtu a vyplňte Dotazník o původu a účelu ukládaných finančních prostředků - podrobnosti viz výše odstavec “K ověření budete potřebovat”. Tyto doklady nám zašlete v odpovědi na náš e-mail.

3. KROK – ze svého bankovního účtu obratem odešlete platbu ve výši 1 Kč na účet karty Waletka 6020808602/0800 s Variabilním symbolem = devíti místním číslem, které je uvedené na zadní straně karty.

Po odeslání všech povinných údajů a příloh vyčkejte na kontrolu a zpracování z naší strany a zpravidla do 5 pracovních dní, maximálně do 30 dní, budete e-mailem informováni o provedení změny zákaznické úrovně vaší karty Waletka na úroveň: Aktivovaná karta s maximálními limity.

! Žádost o zákonné ověření je možné podat pouze prostřednictvím kontaktního formuláře. Z bezpečnostních důvodů není možné zaslat žádost s kopiemi osobních dokladů poštou.

Dobíjecí platební kartu Waletka lze dobíjet opakovaně následujícími dvěma způsoby:

 1. V hotovosti na SAZKA terminálu.

Stačí obsluze předložit kartu Waletka a zvolenou částku pro dobití.
Dobití tímto způsobem je okamžité a stojí 25 Kč.
 

 2. Bankovním převodem s údaji na zadní straně platební karty:

Ve svém internetovém bankovnictví nebo v bance zadejte platební příkaz v požadované výši s následujícími údaji:
• číslo bankovního účtu: 602 0808 602/0800
• variabilní symbol: osmimístný kód, který je uveden na zadní straně karty.
Dobití trvá 1-3 pracovní dny a stojí 25 Kč.
 

Při platbách v obchodě můžete také využít možnost bezkontaktní platby. Při platbách do výše 500 Kč se nemusíte zdržovat zadáváním PIN kódu.

V rámci bezkontaktních plateb je z bezpečnostních důvodů nastaven také tzv. souhrnný limit pro bezkontaktní platby, který činí 2 000 Kč. V případě překročení tohoto limitu není možné platbu dokončit a je nutné vložit kartu do platebního terminálu a zadat PIN kód. Poté je opět možné u plateb do 500 Kč platit bezkontaktně a bez zadání PINu.

 ! Bezkontaktní funkci je potřeba aktivovat první kontaktní platbou.

Informace o platbách a zůstatku lze jednoduše zjistit v internetové samoobsluze na stránkách www.waletka.cz v sekci Přehled. Zároveň je zde možné editovat všechny osobní údaje zadané při aktivaci, zakázat či povolit různé typy transakcí kartou nebo nastavovat limity plateb. 

1) Prostřednictvím bankomatu za poplatek 15 Kč, který je strháván ze zůstatku karty Waletka.

2) Zasláním SMS zprávy z telefonního čísla, které bylo použito při aktivaci karty Waletka a to s textem: Zustatek variabilní symbol, (například: Zustatek 12345678) na telefonní číslo +420 736 350 115. Obratem obdržíte SMS s výší aktuálního zůstatku na kartě Waletka. Tato služba je zpoplatněna částkou 5 Kč a je strhávána ze zůstatku karty.

Kontaktní údaje zadané při aktivaci karty Waletka můžete jednoduše změnit v internetové samoobsluze na stránkách www.waletka.cz v sekci Můj profil. 

Po přihlášení do samoobslužného portálu na stránkách www.waletka.cz v sekci Nastavení karty máte možnost kdykoliv zakázat či povolit platby na internetu, v obchodě nebo výběry z bankomatu.

Operátor Zákaznické linky bude jednat pouze s osobou, která je držitelem karty Waletka. Pro identifikaci volajícího bude operátor požadovat:

 • číslo čárového kódu karty, které se nachází na zadní straně karty nebo variabilní symbol, který je zde také uveden  
 • bezpečnostní údaje z Dopisu s PINem, který je součástí balení karty 

Kartu Waletka lze využívat již od 6 let věku dítěte, záleží na uvážení rodiče nebo zákonného zástupce, který musí s využíváním karty souhlasit a kartu aktivovat. Více informací naleznete na stránkách www.waletka.cz v Obchodních podmínkách této služby. 

V případě platby v cizí měně nebo platby autorizované nejprve v českých korunách, ale nakonec zúčtované společností Mastercard v cizí měně, je na částku platby aplikován směnný kurz.

Ve chvíli provedení platby se pro výpočet používá aktuální směnný kurz, který je v případě zahraničních plateb (plateb v cizí měně) stanoven společností Mastercard z cizí měny na české koruny směnným kurzem. Tento kurz však společnost Mastercard nezveřejňuje. Při provedení platby tak dojde na vaší kartě Waletka k blokaci této částky násobené koeficientem 1,025, který eliminuje případný nedostatek peněz na kartě v čase zaúčtování platby. Následně při zaúčtování platby, k němuž standardně dochází do 2-5 dnů od provedení platby, je na platbu aplikován směnný kurz. Finální výše platby požadovaná společností Mastercard je poté násobena aktuálním kurzem publikovaným na internetových stránkách www.cardmin.cz/waletka. Debetní platba je zpracována dle aktuálního kurzu, který je tvořen vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy prodej” a koeficientu 1,0125, a kreditní platba vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy nákup”.

Na internetových stránkách karty Waletka je vždy zobrazen aktuálně používaný směnný kurz. Historii kurzů lze zjistit v historickém kurzovním lístku České spořitelny analogicky dle výše uvedených výpočtů.

V případě, že obchodník vrací peníze na vaši kartu Waletka (např. z důvodu uznané reklamace), musí tak učinit prostřednictvím vratky původní transakce (zúčtované okamžitě), nebo prostřednictvím kreditní transakce. V případě kreditní transakce bude částka připsána na kartu až po standardním potvrzení karetní asociací Mastercard, které může trvat až 3 pracovní dny. Online transakce zaslané nám obchodníkem z bezpečnostních důvodů nepotvrzujeme.

Heslo do internetové samoobsluhy jednoduše obnovíte na stránce www.waletka.cz v sekci samoobsluha pod přihlašovací tabulkou, kde naleznete odkaz „Zapomněli jste heslo?“

PIN pro kartu Waletka lze změnit v sekci Nastavení karty po přihlášení do internetové samoobsluhy nebo v libovolném bankomatu kdekoliv v ČR. Změna je zpoplatněna dle Ceníku této služby.  

! Po změně PINu je nutné provést první platbu kontaktně, aby se nový PIN propsal do systému.

Neprodleně kontaktujte Zákaznickou linku na telefonním čísle 277 011 999, kde Vám rádi pomůžeme.

Službu provozuje dceřiná společnost České spořitelny, a.s., společnost MOPET CZ a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou. Více informací o společnosti MOPET CZ a.s. můžete nalézt na stránkách www.mopetcz.cz.

Napište nám a my rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. 

Aktuální směnný kurz

Cena EUR prodej:
Cena EUR nákup:

Kontakty

Obecné dotazy:
Pracovní dny 8:00 - 17:00

Blokace karty:
Non-stop

Kontaktní formulář

Předlacené karty provozuje společnost MOPET CZ a.s., dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a ve spolupráci se společnostmi VISA a Mastercard. Společnost MOPET CZ a.s. je regulovaná Českou národní bankou a vlastní licenci pro vydávání elektronických peněz. Máte zájem o vydání vlastní předplacené karty? Kontaktujte nás na info@mopetcz.cz