Výpověď smlouvy Chytré karty DPMD, kterou jste obdrželi 31.1.2018, se týká pouze platební funkce karty; dopravní časový kupón zůstává v platnosti i nadále!

Bezkontaktní
Placení probíhá pouhým přiložením karty k terminálu
Dobíjitelná
Hromadně na dálku, nebo v hotovosti i online
Bezpečná
Placení je omezeno pouze do výše zůstatku na kartě
Univerzální
Jako odměna nebo dárek pro placení v obchodech i na internetu

O Předplacené kartě Visa – limitovaná edice Samsung

Sníh nezaručíme, bohatou nadílku ano!

 • S nákupem Samsung Galaxy S7 nebo S7 edge získáte zpět až 3.000 Kč na originální předplacenou kartu limitované edice.
 • 3.000 Kč na Vaši novou Předplacenou kartu Visa – limitovaná edice Samsung můžete získat při koupi špičkového chytrého telefonu ve značkových prodejnách Samsung
 • Akce speciální nabídka Samsung platí do 10.3.2017. Kartu můžete vyzkoušet například na internetové nákupy po Vánocích. Platnost karty je do 30.9.2017.
 • Více informací o speciální nabídce společnosti Samsung naleznete zde
 • Více informací o společnosti Samsung naleznete zde
 • Více informací o společnosti Visa naleznete zde
 • Kartu lze dobíjet v hotovosti na SAZKA terminálech, bankovním převodem, online pomocí jiné platební karty s technologií 3D Secure
 • Kartu lze používat pro nákupy v obchodech/na internetu v síti Visa
 • Karta umožňuje bezkontaktní platby (NFC)
 • Obsluha karty (kontrola zůstatku, přehled historie plateb a online dobíjení z jiné platební karty) probíhá pomocí internetové samoobsluhy

Výhody karty

 • Jednoduchá aktivace
 • Široká škála využití
 • Různé způsoby dobití
 • Bezpečné placení
 • Online kontrola
 • Bezkontaktní
 • Využití pro platbu za zboží a služby

Časté dotazy

K 30.9.2017 končí platnost všech předplacených platebních karet Visa z limitované edice Samsung. Doporučujeme před tímto datem utratit zůstatek na Vaší kartě, jehož výši si můžete snadno ověřit po přihlášení ke svému účtu na www.cardmin.cz.

Po ukončení platnosti Vaší karty bude možné požádat o vybití zůstatku pouze prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Touto cestou je možné kontaktovat náš zákaznický servis i s dalšími případnými dotazy.

Upozorňujeme, že v případě zůstatku vyššího než 2 500 Kč nebo vyčerpaných limitů pro vybití (výběry z bankomatů), bude pro vyplacení po ukončení platnosti karty nutné projít procesem identifikace a kontroly klienta, včetně doložení Vašich osobních dokladů.

V souladu s AML zákonem bude vyžadována identifikace a kontrola klienta v případě, že zůstatek na kartě bude vyšší než 2500 Kč nebo v případě, že byl již vyčerpán limit pro vybití služby (limit 2500 Kč na celou dobu platnosti karty viz dokument Limity.

K plné identifikaci a kontrole klienta budete potřebovat:

 1. vaši Visa Samsung kartu a bezpečnostní kartičku
 2. kvalitní fotokopii nebo sken občanského průkazu – obě strany
 3. kvalitní fotokopii nebo sken druhého osobního dokladu. Akceptujeme řidičský průkaz, pas nebo rodný list
 4. fotokopii nebo sken dokladu prokazujícího vlastnictví bankovního účtu vedeného u banky v České republice nebo v jiném státě na území Evropského hospodářského prostoru, kterého jste vlastníkem. Akceptujeme výpis z účtu, potvrzení od banky, u které je účet veden nebo smlouvu o vedení účtu (nelze akceptovat printscreen obrazovky internetového bankovnictví). Na dokumentu musí být vždy uvedeno číslo předmětného účtu a Vaše jméno jako vlastníka účtu. Akceptovat můžeme taktéž účet vedený na jméno druhého z manželů, pokud k němu máte dispoziční oprávnění. Dokument o tomto oprávnění je pak třeba k žádosti doložit.
 5. vyplnit krátký dotazník o původu a účelu ukládaných finančních prostředků
 6. odeslat z Vašeho bankovního účtu, ke kterému nám posíláte výše zmíněný doklad, platbu ve výši 1 Kč na účet Visa Samsung karty 6026644602/0800 s uvedeným Variabilním symbolem = posledních 8 číslic čárového kódu na zadní straně karty
 7. Pokud je držitelem karty Visa Samsung osoba mladší 18 let, je nutná identifikace jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Je nutné zaslání 1 Kč na účet karty z účtu zákonného zástupce nebo opatrovníka, vedeného u banky v České republice nebo v jiném státě na území Evropského hospodářského prostoru, a dále předložení dokladu o existenci tohoto účtu (například kopie smlouvy o účtu), kopie identifikačního dokladu zákonného zástupce či opatrovníka (zpravidla občanského průkazu), kopie alespoň jednoho dalšího podpůrného identifikačního dokladu zákonného zástupce či opatrovníka (cestovního pasu či řidičského průkazu) a doložení identifikačních údajů držitele (kopií rodného listu, občanského průkazu je-li vydán a podobně). Všechny dokumenty musí být poskytnuty v dostatečné kvalitě (čitelné a podobně).

Předplacená platební karta Visa Vám ukáže jednoduchý a bezpečný způsob plateb za věci v každodenním životě. Užijte si pohodlí, plaťte pouze do výše kreditu na kartě v obchodech i na internetu v rozsáhlé síti Visa v celé České republice.

! Před prvním použitím je nutné platební kartu aktivovat.

Před prvním použitím si kartu nezapomeňte podepsat na zadní straně a navštivte internetové stránky www.cardmin.cz, kde si ji během chvilky aktivujete.

Pro aktivaci si připravte svoji novou kartu, bezpečnostní kartičku s aktivačním kódem a svůj mobilní telefon. V případě, že klient je osobou mladší 18ti let (a starší 6ti let), provozovatel této služby vyžaduje v rámci registrace a aktivace vždy také osobní a kontaktní údaje zákonného zástupce klienta v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, email a telefonní číslo.

Aktivace probíhá ve třech krocích:
 • identifikace platební karty a zadání aktivačního kódu z bezpečnostní kartičky
 • vyplnění kontaktních údajů (jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa + email) a  telefonního čísla, které je ověřeno SMS zprávou
 • volba hesla do internetové samoobsluhy

Díky aktivaci budete moci kartu používat a zároveň budete mít přístup do internetové samoobsluhy, kde získáte:

• přehled o platbách a zůstatku na kartě
• možnost úprav limitů a povolených plateb
• možnost okamžitě dobít kartu z jiné platební karty
• možnost změnit PIN kód
• a další funkce

Platba nebo výběr hotovosti z bankomatu pomocí předplacené karty probíhá bezpečně zadáním PIN kódu. PIN naleznete na bezpečnostní nálepce v dolní části dopisu, který je součástí balení karty. Po přečtení PIN kódu a jeho zapamatování doporučujeme tento dopis uschovat na bezpečném místě, protože údaje v něm uvedené budete potřebovat mimo jiné i při komunikaci se zákaznickou linkou a pro další důležité úkony s kartou.

Aktivace a vedení předplacené platební karty je zdarma, stejně jako veškeré platby v obchodě i na internetu. Informace o poplatcích spojených s používáním karty naleznete v sekci Ceník vašeho konkrétního produktu.

Předplacená platební VISA karta má tři možné zákaznické úrovně limitů. Vše o limitech naleznete v sekci Limity vašeho konkrétního produktu.

Předplacenou VISA kartu lze dobíjet opakovaně následujícími způsoby:

1. V hotovosti na SAZKA terminálu.

Stačí obsluze předložit předplacenou VISA kartu a zvolenou částku pro dobití.
Dobití tímto způsobem je okamžité.
 

2. Bankovním převodem s údaji na zadní straně platební karty:

Ve svém internetovém bankovnictví nebo v bance zadejte platební příkaz v požadované výši s následujícími údaji:
• číslo bankovního účtu, které naleznete na zadní straně předplacené VISA karty
• variabilní symbol: osmimístný kód, který je uveden rovněž na zadní straně karty.
Dobití trvá 1-3 pracovní dny.

Při platbách v obchodě můžete také využít možnost bezkontaktní platby. Při platbách do výše 500 Kč se nemusíte zdržovat zadáváním PIN kódu.

V rámci bezkontaktních plateb je z bezpečnostních důvodů nastaven také tzv. souhrnný limit pro bezkontaktní platby, který činí 1 500 Kč. V případě překročení tohoto limitu není možné platbu dokončit a je nutné vložit kartu do platebního terminálu a zadat PIN kód. Poté je opět možné u plateb do 500 Kč platit bezkontaktně a bez zadání PINu.

 

Informace o platbách a zůstatku lze jednoduše zjistit v internetové samoobsluze vašeho konkrétního produktu. Zároveň je zde možné editovat všechny osobní údaje zadané při aktivaci, zakázat či povolit různé typy transakcí kartou nebo nastavovat limity plateb.

 • Prostřednictvím bankomatu.
 • Zasláním SMS zprávy z telefonního čísla, které bylo použito při aktivaci předplacené VISA karty a to s textem: Zustatek variabilní symbol, (například: Zustatek 12345678) na telefonní číslo +420 736 350 115. Obratem obdržíte SMS s výší aktuálního zůstatku na kartě. Tato služba je zpoplatněna částkou dle Ceníku konkrétního produktu a je strhávána ze zůstatku karty.

Kontaktní údaje zadané při aktivaci předplacené VISA karty můžete jednoduše změnit v internetové samoobsluze vašeho konkrétního produktu v sekci Můj profil.

Po přihlášení do vaší internetové samoobsluhy v sekci Nastavení karty máte možnost kdykoliv zakázat či povolit platby na internetu, v obchodě nebo výběry z bankomatu.

Operátor Blokační linky bude jednat pouze s osobou, která je držitelem karty nebo jejím zákonným zástupcem. Pro identifikaci volajícího bude operátor požadovat:
- číslo čárového kódu karty, které se nachází na zadní straně karty nebo variabilní symbol, který je zde také uveden, případně osobní údaje klienta  
- bezpečnostní údaje z bezpečnostní kartičky (kód PUK), která je součástí balení karty

Heslo do internetové samoobsluhy jednoduše obnovíte na internetové stránce vašeho konkrétního produktu pod přihlašovací tabulkou, kde naleznete odkaz „Zapomněli jste heslo?“ Na e-mailovou adresu, která byla uvedena při aktivaci karty, vám přijde odkaz na zadání nového hesla.

Pokud chcete pouze změnit PIN ke své předplacené VISA kartě, můžete tak učinit v libovolném bankomatu kdekoliv v ČR. Nejdříve se zadává původní PIN a poté si určíte PIN nový.

Pokud jste PIN zapomněli a chcete si ho obnovit, můžete tak učit v sekci Nastavení karty po přihlášení do internetové samoobsluhy vašeho konkrétního produktu. Změna je zpoplatněna dle Ceníku konkrétního produktu.  

! Po změně PINu je nutné provést první platbu kontaktně, aby se nový PIN propsal do systému.

Neprodleně kontaktujte Zákaznickou linku na telefonním čísle 848 111 202, kde Vám rádi pomůžeme.

Pokud svou Visa kartu již nechcete dále používat, máte možnost ukončit smlouvu a to prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete ve spodní části této webové stránky. Nezapomeňte uvést kontaktní e-mail, telefon a čárový kód příslušné karty. Poté, co svou žádost prostřednictvím formuláře podáte, Vás budeme telefonicky kontaktovat a informovat Vás o dalším postupu. V rámci tohoto hovoru budete ověřováni PUKem z Bezpečnostní kartičky, která byla součástí balení karty.

Službu provozuje dceřiná společnost České spořitelny, a.s., společnost MOPET CZ a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou. Více informací o společnosti MOPET CZ a.s. můžete nalézt na stránkách www.mopetcz.cz.

Napište nám a my rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Aktuální směnný kurz

Cena EUR prodej:
Cena EUR nákup:

Kontakty

Blokace karty:
Non-stop

Kontaktní formulář

Předlacené karty provozuje společnost MOPET CZ a.s., dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a ve spolupráci se společnostmi VISA a Mastercard. Společnost MOPET CZ a.s. je regulovaná Českou národní bankou a vlastní licenci pro vydávání elektronických peněz. Máte zájem o vydání vlastní předplacené karty? Kontaktujte nás na info@mopetcz.cz